QUIZ Q&A 

Vilken typ av quiz är det ? - Varannan torsdag är det musikquiz och varannan är det allmänbildning som gäller. Läs mer under fliken "Aktuellt" om vilken typ av quiz som gäller för varje vecka 

När börjar Quizen ? - 19:00 

Hur många får man vara i ett lag ? - Max 4 personer 

Måste man äta ? - Ja vi ser gärna att du prövar vår goda mat 

När bör man komma för att hinna få maten innan Quizen ? - Mellan 17:30 och 18 är att rekommendera 

Kostar det något ? Alla deltagare lägger 20 kronor var i en pott som går till det vinnande laget. Krögarparet bidrar med 100 kronor

Var kan jag boka bord ? - Tryck bara HÄR

Välkomna till våra uppskattade quizar 

Uffe & Lotta